ỐP NHIỆT Φ40
Mã sản phẩm: ON40
Đăng ngày 23-10-2018 12:55:16 AM
Giá : 70.000 VND

ỐP NHIỆT
CHUYÊN DỤNG CHO MÁY ÉP , ĐÙN NHỰA
LIÊN HỆ :0918235021
ZALO:0944627662

ỐP NHIỆT Φ30
Mã sản phẩm: ON30
Đăng ngày 23-10-2018 12:26:29 AM
Giá : 60.000 VND

ỐP NHIỆT
CHUYÊN DỤNG CHO MÁY ÉP , ĐÙN NHỰA
LIÊN HỆ :0918235021
ZALO:0944627662