ĐĨA NHIỆT 20CM/201
Mã sản phẩm: S000546
Đăng ngày 05-11-2018 07:22:13 PM
Giá : 170.000 VND

SỬ DỤNG CHỦ YẾU CHO NỒI NẤU PHỞ, NỒI NẤU NƯỚC, NẤU CHÁO
 

ĐĨA NHIỆT 22,4 CM/304
Mã sản phẩm: S000545
Đăng ngày 05-11-2018 07:21:44 PM
Giá : 200.000 VND

SỬ DỤNG CHỦ YẾU CHO NỒI NẤU PHỞ, NỒI NẤU NƯỚC, NẤU CHÁO
 

ĐĨA NHIỆT 18CM/304
Mã sản phẩm: S000544
Đăng ngày 05-11-2018 07:21:04 PM
Giá : 180.000 VND

SỬ DỤNG CHỦ YẾU CHO NỒI NẤU PHỞ, NỒI NẤU NƯỚC, NẤU CHÁO

ĐĨA NHIỆT 18CM/201
Mã sản phẩm: S000543
Đăng ngày 05-11-2018 07:20:25 PM
Giá : 150.000 VND

SỬ DỤNG CHỦ YẾU CHO NỒI NẤU PHỞ, NỒI NẤU NƯỚC, NẤU CHÁO