Ty Nhiệt Φ12mm Ty Nhiệt Φ12mm Ty nhiệt Φ12 mm 
fi6mm
S000621 Ty nhiệt sấy khuôn nhựa 60.000 VND Số lượng: 0 Cái

Ty Nhiệt Φ12mm

Giá bán: 60.000 VND

Ty nhiệt Φ12 mm 

fi6mm

Mã sản phẩm: S000621 Danh mục: