Đèn Báo VOL
Mã sản phẩm: S000549
Đăng ngày 05-11-2018 12:50:32 PM
Giá : 25.000 VND

 1. Đèn báo loại 1
 2. Có nhiều bóng led
 3. Chân 22-220V
 4. 3 màu : Xanh -Đỏ -vàng
 5. Hiển thị hiệu điện thế (V)

Đèn Báo Nhiều Led
Mã sản phẩm: S000548
Đăng ngày 05-11-2018 12:48:13 PM
Giá : 5.000 VND

 1. Đèn báo loại 1
 2. Có nhiều bóng led
 3. Chân 22-220V
 4. 3 màu : Xanh -Đỏ -vàng

Đèn Báo 1LED
Mã sản phẩm: S000547
Đăng ngày 05-11-2018 12:46:58 PM
Giá : 4.000 VND

 1. Đèn báo loại 2 
 2. Có 1 bóng led
 3. Chân 22-220V
 4. 3 màu : Xanh -Đỏ -vàng