Tay Khóa Móc A1 Tay Khóa Móc A1 Tay khóa tủ nấu cơm móc dài
Chất liệu inox 201 , nhựa cách nhiệt
Chuyên dùng cho tủ nấu cơm , tủ bảo quản 
S000625 Tay khóa inox 150.000 VND Số lượng: 0 Cái

Tay Khóa Móc A1

Giá bán: 150.000 VND

Tay khóa tủ nấu cơm móc dài
Chất liệu inox 201 , nhựa cách nhiệt
Chuyên dùng cho tủ nấu cơm , tủ bảo quản