Gioăng Tủ Cơm E18 Gioăng Tủ Cơm E18 Chuyên dụng cho nồi hơi, tủ hấp 
Giúp kín hơi nước, tránh hỏi nước thất thoát ra ngoài

 
S000565 Gioăng Silicon chịu nhiệt 2.000.000 VND Số lượng: 0 Cái

Gioăng Tủ Cơm E18

Giá bán: 2.000.000 VND

Chuyên dụng cho nồi hơi, tủ hấp 
Giúp kín hơi nước, tránh hỏi nước thất thoát ra ngoài