Tay Khóa Móc A4 Tay Khóa Móc A4 Tay khóa inox 201 có phần nhựa cách nhiệt
Chuyên dùng to tủ nấu cơm , tủ đông tủ mát
XOay 90 độ
Có 2 bên trái phải dễ dàng lắp đặt phù hợp.
S000616 Phần vật tư inox 160.000 VND Số lượng: 0 Cái

Tay Khóa Móc A4

Giá bán: 160.000 VND

Tay khóa inox 201 có phần nhựa cách nhiệt
Chuyên dùng to tủ nấu cơm , tủ đông tủ mát
XOay 90 độ
Có 2 bên trái phải dễ dàng lắp đặt phù hợp.